Toranj JVP Opatija

Spuštanje s vatrogasnog tornja u JVP Opatija 2012. godine